Vad är ett varumärkesskydd?

För att klargöra bilden så är tanken att förklara vad ett varumärke är. Det är en benämning, eller en så kallad symbol, som har syfte att skilja en vara eller en typ av tjänst från andra varor och tjänster som är liknande på marknaden. Detta varumärke kan vara avgörande för hur den kommersiella framgången kommer se ut för en produkt. Då är det viktigt att ansöka om varumärkesskydd för att hindra konkurrenter att använda samma varumärken fast på sina egna produkter.

Vilken typ av varumärke kan man göra?
Det kan skilja sig från företag till företag vilket varumärke man väljer. Men ofta utgörs detta av ett ordmärke, det vill säga att det består av antingen ett enstaka ord, eller flera ord (exempel på detta kan vara SAAB, COCA COLA), men även ett figurmärke kan det röra sig om. Ett figurmärke består av en figur eller en symbol (exempel på detta kan vara Svanen på miljömärkning). Även andra saker kan vara avgörande, såsom en varas förpackning, utformning, slogan, ljudslinga med mera.

Vad gäller då i varumärkesrätten?
Att ha varumärkesrätten bakom sig är väldigt bra. Det innebär att du som företag kan själv erhålla skydd för att någon inte ska kunna använda samma typ av varumärke till sina produkter. Det här skyddet kan erhållas genom en inbetalning av varumärket, men även en registrering är lämplig att göra ifall en konflikt skulle uppstå. För att erhålla det här skyddet i Sverige kan ansökan lämnas in till svenska Patent- och registreringsverket eller i den europeiska myndigheten för registrering som heter OHIM och återfinns i Alicante.